THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5797860
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5689553
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443670
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192100
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140456
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2690773
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626823
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492214