THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5812216
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5769205
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451789
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3196034
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141287
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695297
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628338
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2499180