THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751603
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5095635
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3348520
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163078
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133496
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672998
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620196
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414913