THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5781497
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5454005
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3392967
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3185751
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138040
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684712
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624530
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2464074