THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5657515
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4543143
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3122843
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3115979
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3075839
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2639717
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2609205
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2350599