THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5716182
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4822971
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3241423
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3143200
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124173
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2658393
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2616045
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2387418