THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5641134
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4485907
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3114155
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3113099
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3038228
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2633917
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2606000
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2321646